VlasnaSprava.info
Начальная страницаВеб-ресурсыКарта сайтаОбратная связь
ПартнёрыО проекте
Українською
Èþëü 27, 2017, ×åòâåðã
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА БИЗНЕС от А до Я БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНЫ РЕКЛАМА КНИГИ ПОДПИСКА ИЗДАНИЙ  
 

Пресс-релизы

Обзор прессы

Календарь предпринимателя

Продажа бизнеса

Мониторинг законодательства

Каталоги

Бизнес-инструменты

Интернет-конференции

Актуальное интервью

Интересная информация

Вопросы-ответы

поиск по сайту  
 
Логин  
   
  Пароль  
 
  зарегистрироваться
забыли пароль?
Мониторинг законодательства  »  Налоговый кодекс. Авторские консультации Компании "Динай"  »  Проверки налогоплательщиков: какими они будут   Версия для печати


Проверки налогоплательщиков: какими они будут

* Материал предоставлен на языке оригинала

Перевірка - скільки тривоги й переполоху викликає це слово. І недаремно! Заплутаність податкового законодавства і його неоднозначне трактування просто унеможливлює існування ідеально чесних платників податків. Ось так і приходиться танцювати під дудку контролерів, відчуваючи себе винним у порушенні "гуманного" законодавства. Із прийняттям проекту Податкового кодексу України (далі - ПКУ) усі сподівання лише на нього. Поглянемо, чи перетворюється в життя "остання" надія.

Почнемо, звичайно, із видів перевірок. Проект ПКУ їх гарненько систематизував. Виділяють такі три класифікації перевірок:

І. За часом здійснення:

 • планові;
 • позапланові;

ІІ. За місцем проведення:

 • виїзні;
 • невиїзні.

ІІІ. За способом проведення перевірки:

 • документальні;
 • камеральні (як підвид документальної);
 • контрольні.

Уважний читач помітить, що не згадуються так звані позачергові перевірки. Але не варто зітхати з полегшенням, по тексту проекту ПКУ (в двох існуючих варіантах*) їх таки згадують.

Цитата. У разі коли вартість об'єкта фінансового лізингу, що вперше вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової служби має право провести позачергову перевірку для визначення рівня звичайної ціни (п. 22.7 р. ІІІ "Податок на прибуток" ПКУ)

В цілому намічена тенденція до зростання видів перевірок. Проекти ПКУ виділяють наступні їх види:

 1. Камеральна невиїзна;
 2. Документальна невиїзна;
 3. Документальна виїзна планова;
 4. Документальна виїзна позапланова;
 5. Контрольна виїзна перевірка;
 6. Позачергова (?);

Паралельно із зростанням кількості видів перевірок, збільшилась і чисельність підстав для їх проведення (наприклад, чисельність підстав для проведення позапланової перевірки зросла із 9 до 15 (13), детальніше див. табл. 1).

N з/п

Підстави для проведення позапланової перевірки, передбачені:

Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. N 509-XII

ПКУ, прийнятим 17.08.10 р. (реєстраційний номер 6509)

ПКУ, опублікованим в "Урядовому кур’єрі" від 03.08.2010 р., N 141.

1.

За наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

За результатами перевірок інших платників податків або аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законодавством порядку, виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

За наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

2.

Платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом.

Платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки чи звіти, подання яких передбачено законом

Платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом

3.

-

Платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби.

Платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби.

4.

Виявлено недостовірність даних, що містяться у податковій декларації, поданій платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Виявлено невідповідність між даними, що містяться у податкових деклараціях (розрахунках чи звітах), поданих платником податків, подання яких передбачено законом. Перелік можливих невідповідностей визначається центральним органом державної податкової служби.

Виявлено невідповідність між даними, що містяться у податкових деклараціях (розрахунках чи звітах), поданих платником податків, подання яких передбачено законом, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.

Платник податків подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки.

Платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення - рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки.

Платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

6.

У разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків і яким не надано пояснення та належно засвідчені копії документів на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту, та/або не підписано акт невиїзної документальної перевірки, здійсненої на підставі наданих ним копій документів.

У разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з іншим платником податків, і яким не надано пояснення та їх документальні підтвердження та належно засвідчені копії документів на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту, та/або недопущення до проведення звірки.

7.

Проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Розпочато процедуру реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Розпочато процедуру реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

8.

У разі, коли вищестоящий орган державної податкової служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державної податкової служби здійснив перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом, та виявив їх невідповідність вимогам законів, що призвело до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов'язкових платежів).

Органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю службових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

9.

Платником подано декларацію з від'ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.

Платником податків подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ.

Платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ, та/або з від'ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн. (проводиться виключно стосовно правомірності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або від'ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.)

10.

Стосовно платника податків (посадової особи платника податків) у порядку, встановленому законом, податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу, у зв'язку з чим є потреба у проведенні позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності такого платника податків.

Отримано запит підрозділу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду про призначення перевірки.

Отримано постанову суду про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

11.

-

У разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом двох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від'ємне значення об'єкта оподаткування (збиток).

У разі коли платником податку на прибуток підприємств протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від'ємне значення об'єкта оподаткування (збиток).

12.

-

Щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної.

Щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня його отримання.

13.

-

У разі отримання інформації про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації.

У разі отримання інформації про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації.

14.

-

Отримано інформацію від уповноважених фінансових установ, правоохоронних органів та органів митної служби або платника податків про наявність порушення строку розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

-

15.

-

Отримано від платника податків повторно протягом календарного року повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів, пов'язаних з визначенням грошових зобов'язань.

-

16.

-

В інших випадках, прямо визначених ПКУ

-

Фіскальна машина ПКУ налаштована так, що на будь-який шолох у двері підприємства будуть стукатись контролери, вимагаючи проведення перевірки. Причому, платник податків, практично позбавлений права їх не допустити для здійснення своєї місії. Адже фактично, не допустити контролерів до перевірки можна лише у випадку, коли не пред’явлено направлення. Всі чудово розуміють, що останнє - це вже справа техніки.

Важливо! Проектом ПКУ не встановлена періодичність проведення документальної виїзної позапланової перевірки. Звідси, чекати "непроханих гостей" можна хоч енну кількість разів на рік. Постає питання: як же можна ефективно працювати в таких умовах? Це питання відносимо в розряд риторичних.

Зверніть увагу, у проекті поставлена крапка у питанні: хто ж видає рішення про проведення позапланової перевірки: суд чи все таки керівник ДПС. На жаль, і тут платники податків у гіршій ситуації, адже рішення про проведення такої перевірки приймає саме керівник державної податкової служби (ст. 44.5 р. ІІ "Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)").

Детальнішого аналізу потребує такий вид перевірки, як контрольна. Поглянемо на її основні постулати:

Місце проведення: на підприємстві (здійснюється за місцем фактичного впровадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності).

Мета: контроль за дотриманням порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення госпдіяльності без держреєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.

Періодичність проведення: не частіше одного разу на місяць, причому без попередження платника податків. Зауважте, у проекті ПКУ, прийнятому 17.06.2010 р., контрольні перевірки розглядались як планові (з періодичністю не частіше одного разу на місяць) так і позапланові (у конкретних випадках). Але вже у проекті ПКУ, опублікованому в "Урядовому кур’єрі", ця вимога "розтанула як сніг весняним днем".

Прийшов час поглянути, як можуть змінитись строки (тривалість) проведення перевірок (див. табл. 2). Для цього порівняємо діючі строки проведення перевірок із потенційно можливими, які згадуються у проектах ПКУ.

Табл. 2

Строки проведення та продовження виїзних перевірок (робочих днів)

Вид перевірки

Строки перевірки передбачені :

Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. N 509-XII

ПКУ, прийнятим 17.08.10 р. (реєстраційний номер 6509)

ПКУ, опублікованим в "Урядовому кур’єрі" від 03.08.2010 р., N 141.

Документальна виїзна планова перевірка (для суб’єктів малого підприємництва)

30 (20)

30 (20)

30 (20)

- продовження строку

15 (10)

15 (10)

15 (10)

Документальна виїзна позапланова перевірка (для суб’єктів малого підприємництва)

15 (10)

15 (10)

15 (10)

- продовження строку

10

10

10

Позачергова

15 (10)

див. лист ДПАУ від 05.08.2010 р. N 7720/6/23-4015/486

?

?

- продовження строку

10

?

?

Контрольна

-

10

10

- продовження строку

-

5

5

*Нагадаємо Вам, що 17 червня Верховною Радою України прийнято за основу в першому читанні проект ПКУ (реєстраційний номер 6509). Невдовзі було прийнято рішення про винесення цього документа на всенародне обговорення (постанова ВРУ від 08.07.2010 р. N 2454-VI). Але опублікований в "Урядовому кур'єрі" (від 03.08.2010 р., N 141) проект ПКУ суттєво відрізнявся від прийнятого раніше, тому ми й говоримо про існування двох варіантів проекту.

Тарас Шарий,
Компанія "Дінай" від 20 серпня 2010 р.

Использование материала в любой форме
возможно только с письменного разрешения
Компании "Динай", www.dinai.com.


Технологическая поддержка - Activemedia LLC
© 2002-2009, ЦРБТ. Все права защищены. Никакая часть материалов не может быть воспроизведена или использована другим способом в любой форме без письменного согласия лиц, которые имеют авторские права. Взгляды, изложенные в материалах авторов, могут не совпадать со взглядами Центра развития бизнес-технологий.