VlasnaSprava.info
Начальная страницаВеб-ресурсыКарта сайтаОбратная связь
ПартнёрыО проекте
Українською
Àâãóñò 19, 2017, Ñóááîòà
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА БИЗНЕС от А до Я БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНЫ РЕКЛАМА КНИГИ ПОДПИСКА ИЗДАНИЙ  
 

Пресс-релизы

Обзор прессы

Календарь предпринимателя

Продажа бизнеса

Мониторинг законодательства

Каталоги

Бизнес-инструменты

Интернет-конференции

Актуальное интервью

Интересная информация

Вопросы-ответы

поиск по сайту  
 
Логин  
   
  Пароль  
 
  зарегистрироваться
забыли пароль?
Мониторинг законодательства  »  Налоговый кодекс. Авторские консультации Компании "Динай"  »  Особенности взимания налога на прибыль в переходный период   Версия для печати
Особенности взимания налога на прибыль в переходный период

* Материал предоставлен на языке оригинала

З початком нового року набули чинності законодавчі зміни, привнесені нещодавно прийнятим Податковим кодексом України (ПКУ). Проте норми, що стосуються оподаткування прибутку підприємств (розділ ІІІ ПКУ), згідно з Прикінцевими положеннями кодексу, наберуть чинності лише з 1 квітня 2011 року. Тобто весь 1 квартал цього року платники податку на прибуток в основному працюють "по-старому" - ведуть податковий облік та звітність згідно з Законом про прибуток (в редакції Закону України від 22 травня 1997 р. N 283/97-ВР). Але при цьому вже зараз слід готуватися до нових "прибуткових" змін. Адже господарські операції, які почнуться у першому кварталі і будуть продовжені після 1 квітня 2011 року, вже будуть попадати під дію нового кодексу, і це потрібно враховувати вже зараз.

Оподаткування операцій, властивих перехідному періоду, передбачено Перехідними положеннями Податкового кодексу, викладеними у розділі ХХ ПКУ. Особливості справляння податку на прибуток підприємств містить підрозділ 4 Перехідних положень. Коротко розглянемо найсуттєвіші з них.

1. Початок застовування нових норм (п. 1 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ).

Норми розділу ІІІ застосовуються для розрахунків з бюджетом, починаючи з доходів і витрат, отриманих з 01.04.2011 р.

2. Нова ставка податку на прибуток (п. 10*).
* Тут і надалі нумерація пунктів з зірочкою відноситься до підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.

Встановлюється:

 • з 1 квітня по 31 грудня 2011 року - 23%;
 • у 2012 році - 21%;
 • у 2013 році -19%;
 • з 1 січня 2014 року - 16%.

Нагадуємо, що у І кварталі 2011 року діє ставка, встановлена Законом про прибуток, - 25%.

3. Звітні періоди (п. 2*).

З 01.04.2011 р. декларація з податку на прибуток підприємств складається наростаючим підсумком та подається за такі звітні періоди:

 • за II квартал,
 • за II і III квартали,
 • за II-IV квартали.

Декларація з податку на прибуток за 2010 рік та за І квартал 2011 року складається згідно з Законом про прибуток.

4. Доходи і витрати за незавершеними та перехідними операціями (п. 7*).

Не визнаються доходи щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після 01.04.11 p., у частині авансів (передоплат), отриманих до згаданої дати, у т. ч. у період перебування на спрощеній системі (оскільки згадані проплати повинні бути оподатковані на загальній або спрощеній системі оподаткування);

Не визнаються витрати щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих після 01.04.11 р., у частині їх вартості, проавансованої (передоплаченої) до такої дати, якщо такі аванси в минулому врахували в складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

У свою чергу, платникам податку на прибуток, що перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на загальній системі оподаткування дозволили включати до складу витрат їх собівартість, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно до суми визнаних доходів.

5. Перенесення збитків (п. 3*).

Платникам податку - резидентам дозволено віднести до витрат перехідні податкові збитки: якщо результат розрахунку об’єкта оподаткування за підсумками першого кварталу 2011 р. – від’ємне значення, то його суму можна включити до витрат II календарного кварталу. І надалі, протягом всього 2011 року розрахунок об'єкта оподаткування здійснюють з урахуванням таких перехідних збитків - наростаючим підсумком до повного погашення від'ємного значення.

6. Врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості (п. 5*).

Порядок врегулювання сумнівної заборгованості, установлений ПКУ (п. 159.1 розд. ІІІ), не поширюється на прострочену заборгованість за товари (роботи, послуги), якщо заходи щодо її стягнення були вжиті до 01.04.11 р. Така заборгованість відображається в обліку продавця і покупця (до її повного погашення чи визнання безнадійною) за правилами, описаними в п.5 підрозділу 4 Перехідних положень, які по суті повторюють норми пп. 12.1.2, 12.1.3 та 12.1.5 Закону про прибуток.

7. Перехід на новий податковий облік основних засобів (ОЗ), інших необоротних активів та нематеріальних активів (НА).

Для визначення переліку об'єктів ОЗ та НА за новими групами з метою нарахування амортизації з 01.04.11 р. платники податків повинні провести інвентаризацію на вказану дату (п. 6*).

На 2011 рік для основних засобів зберігається "податковий" вартісний норматив у розмірі 1000 грн (п. 14*).

З 01.01.12 р. до основних засобів відноситимутья матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання більше одного року (або операційного циклу) і вартістю більше 2 500 грн. (пп. 14.1.138 розд. І)

8. Податкові різниці (абз. 2 п. 1*).

В цілях зближення бухгалтерського та податкового обліку до 01.04.11 p. повинна бути опублікована Методика бухгалтерського обліку тимчасових і постійних податкових різниць, яка набуде чинності з 01.01.12 р. Таким чином, платникам податку на прибуток доведеться подавати фінанслву звітність з урахуванням таких податкових різниць, починаючи із звітних періодів 2012 року.

9. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства у перехідний період (підрозділ 10 Перехідних положень ПКУ).

До платників податку на прибуток та платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування, фінансові санкції за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому кварталах 2011 року не застосовуються (п. 6 підрозділу 10).

В період з 1 січня по 30 червня 2011 року за порушення податкового законодавства застосовуються штрафні санкції у розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення (п. 7 підрозділу 10).

10. Особливості оподаткування страховиків (п. 8*).

З 01.04.11 р. до 01.04.12 р. страховики розрахувують суму податку на прибуток за результатами звітного року, але не сплачують його.

Протягом II-IV кварталів 2011 року страховики повинні щоквартально сплачувати до бюджету 3 % сум страхових платежів, премій і внесків, отриманих (нарахованих) ними в цьому звітному періоді за договорами страхування (перестрахування) ризиків.

Ці умови не стосуються доходів від страхової діяльності за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.

11. Віднесення до витрат внесків на страхування життя та недержавне пенсійне забезпечення (п. 11*).

До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу платник податку має право включити до витрат кожного звітного періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим п. 142.2 (за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення), сума яких сукупно не перевищує 15% зарплати, нарахованої таким найманим працівникам протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

12. Цінні папери (п. 4*).

Операції із цінними паперами та деривативами, придбаними до 01.04.11 p., відображаються в обліку за старими нормами.

13. Оренда житла з викупом (п. 9*).

Для таких операцій передбачено спеціальний порядок відображення в обліку, якщо договір оренди житла з викупом укладено з 01.04.11 р. до 31.12.20 р.

14. ЖКГ (п. 13*).

До 01.01.14 p., датою збільшення доходу підприємств ЖКГ від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживачів на банківський рахунок або в касу. При цьому у складі собівартості реалізації вказаних послуг підприємства ЖКГ визнають витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у сумі фактично сплачених за них коштів.

15. Додаткові пільги з оподаткування.

Крім випадків звільнення від оподаткування, зазначених у ст. 154 Податкового кодексу, установлюються окремі пільги пунктами 15-19 підрозділу 4 Перехідних положень для:

 • виробників біопалива - до 1 січня 2020 року (п. 15*);
 • газодобувних підприємств - до 1 січня 2020 року (п. 16*);
 • готельного бізнесу, підприємств легкої промисловості, електроенергетики, суднобудування, літакобудування, машинобудування для агропромислового комплексу - з 1 січня 2011 року строком на 10 років (п. 17*);
 • видавничої діяльності - до 1 січня 2015 року (п. 18*).

Алла Нідаєва,
Компанія "Дінай" від 09 січня 2011 р.

Використання матеріалу у будь-якій формі
можливе лише з посиланням на Компанію "Дінай"
та її сайт www.dinai.com .
Технологическая поддержка - Activemedia LLC
© 2002-2009, ЦРБТ. Все права защищены. Никакая часть материалов не может быть воспроизведена или использована другим способом в любой форме без письменного согласия лиц, которые имеют авторские права. Взгляды, изложенные в материалах авторов, могут не совпадать со взглядами Центра развития бизнес-технологий.