VlasnaSprava.info
Начальная страницаВеб-ресурсыКарта сайтаОбратная связь
ПартнёрыО проекте
Українською
Èþëü 27, 2017, ×åòâåðã
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА БИЗНЕС от А до Я БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНЫ РЕКЛАМА КНИГИ ПОДПИСКА ИЗДАНИЙ  
 

Пресс-релизы

Обзор прессы

Календарь предпринимателя

Продажа бизнеса

Мониторинг законодательства

Каталоги

Бизнес-инструменты

Интернет-конференции

Актуальное интервью

Интересная информация

Вопросы-ответы

поиск по сайту  
 
Логин  
   
  Пароль  
 
  зарегистрироваться
забыли пароль?
Мониторинг законодательства  »  Налоговый кодекс. Авторские консультации Компании "Динай"  »  Налоговый кодекс. Актуальное интервью   Версия для печати
Налоговый кодекс. Актуальное интервью

* Материал предоставлен на языке оригинала

1. Наскільки реальними є побоювання щодо посилення силових функцій податкової служби, тобто щодо посилення тиску на бізнес?

Для таких побоювань дійсно є певні підстави. Загалом у проектах ПКУ можна спостерігати зростання як кількості видів перевірок (зокрема, вводиться контрольна перевірка), так і чисельності підстав для їх проведення (наприклад, чисельність підстав для проведення позапланової перевірки зросла із 9 до 15).

Проектом ПКУ не встановлена періодичність проведення документальної виїзної позапланової перевірки. Звідси, чекати "непроханих гостей" можна хоч енну кількість разів на рік. Постає питання: як же можна ефективно працювати в таких умовах? Це питання відносимо в розряд риторичних.

Зверніть увагу, проектом точно встановлено, хто саме видає рішення про проведення позапланової перевірки: суд чи все таки керівник державної податкової служби. На жаль, і тут платники податків у гіршій ситуації, адже рішення про проведення такої перевірки приймає саме керівник державної податкової служби (ст. 44.5 р. ІІ "Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)").

Таким чином, фактично, на будь-який шолох у двері підприємства можуть стукатись контролери, вимагаючи проведення перевірки. Причому, платник податків, практично позбавлений права їх не допустити для здійснення своєї місії. Адже не допустити контролерів до перевірки можна лише у випадку, коли не пред’явлено направлення. Всі чудово розуміють, що останнє - це вже справа техніки.

2. Переглядав проект Кодексу, що його було опубліковано 03.08.2010 в "Урядовому кур'єрі". На мій погляд, в ньому за окремі порушення передбачено одночасно декілька видів покарань, які можуть додаватися одне до одного, тобто сумуватися. Яка Ваша думка з цього приводу?

Згаданий проект дозволяє застосування за одне й те ж правопорушення декількох штрафних (фінансових) санкцій, проте із застереженням, що це можливо лише у випадках, прямо передбачених Податковим кодексом та законами України.

Так, одна з норм проекту кодексу передбачає відповідальність платника в розмірі 50% від суми податку, що підлягає нарахуванню, за ненадання, надання з порушенням встановлених строків, надання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності (п. 86.2. ст 86 розділу II).

А іншим пунктом цієї ж статті встановлено додатковий штраф платнику за це ж порушення (п. 86.3 ст. 86 розділу II).

Тобто, якщо у звітності буде допущено механічну помилку, платника податків буде оштрафовано на 50% від суми податку, крім того щодо нього буде застосовано ще й додатковий штраф? Чи не є такі санкції занадто суворими?

Іншим прикладом такої подвійної відповідальності є норма про самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання, якщо платник податків не подав у встановлені строки податкову (митну) декларацію.

Так, додатково до штрафу, встановленого пунктами 87.1 і 87.1.1, передбачено і штраф у розмірі 10% від суми нарахованого податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки подання податкової декларації (п. 90.1 ст. 90 розділу II).

Наразі хочеться згадати статтю 61 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

3. НЕ могли б Ви докладно пояснити суть контрольної перевірки. Що це за новововведення і в чому його необхідність?

Контрольна виїзна перевірка є нововведенням проектів ПКУ. Вона проводиться на підприємстві з метою контролю за дотриманням порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення госпдіяльності без держреєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою. Періодичність її проведення: не частіше одного разу на місяць, причому без попередження платника податків.

Зауважу, що у проекті ПКУ, прийнятому 17.06.2010 р., контрольні перевірки розглядались як планові (з періодичністю не частіше одного разу на місяць) так і позапланові (у конкретних випадках). Але вже у проекті ПКУ, опублікованому в "Урядовому кур’єрі", ці вимоги прибрали.

4. При обсуждениях Налогового кодекса много слышал как о снижении налогов, так и о реальном их повышении. Точка зрения авторов меняется в зависимости от политических пристрастий. Как в действительности обстоит дело?

В проекте НКУ, опубликованном 03.08.2010 в "Урядовом курьере", предусмотрено сокращение общеобязательных налогов и сборов – их осталось 19 (вместо нынешних – 29). При этом по части из них действительно предусмотрено снижение, а по некоторым, наоборот, повышение. Рассмотрим те из них, по которым произошли наибольшие изменения:

1. Налог на прибыль предприятий (раздел III проекта).

Основная ставка налога определена на уровне 20%. Однако она будет применяться только с 01.01.2014 г., а до этого будет действовать переходной период: в 2011 году ставка составит 25%, в 2012 г. - 24%, а в 2013 г. - 22%.

Кроме того, предусмотрены налоговые каникулы до 01.01.2016 г. для некоторых новосозданных субъектов хозяйствования – юрлиц, размер инвестиций в которые превышает 5 млн. грн. и которые направляют полученную прибыль в развитие или модернизацию производства.

Также вводятся методы определения и порядок применения обычной цены.

2. Налог на добавленную стоимость (раздел V проекта).

Предусматривается применение ставки НДС в размере 17%. При этом, как и в случае с налогом на прибыль, здесь не обошлись без переходного периода. В частности, устанавливается, что для налоговых обязательств по НДС, возникших в 2011 году, ставка налога составит 20%, в 2012 году – 19%, в 2013 году – 18%, и только начиная с 2014 года, будет применяться ставка 17%.

3. Налог на транспортные средства (раздел VII проекта).

Установлены базовые ставки налога (размер ставки зависит от объема двигателя ТС), к которым применяются различные коэффициенты (в зависимости от того, какое действие осуществляется и с каким объектом налогообложения), а именно:

 • при первой регистрации:
  - для новых транспортных средств - 1;
  - для транспортных средств, используемых до 8 лет (кроме легковых автомобилей, оборудованных электродвигателем, и тракторов), - 2;
  - для судов, самолетов и вертолетов, используемых более 8 лет, - 3;
  - для колесных транспортных средств (кроме легковых автомобилей, оборудованных электродвигателем, и тракторов), используемых более 8 лет, - 40;
 • при регистрации (перерегистрации), прохождении очередного ТО - 1.
  Большинство ставок налога пересмотрены в сторону увеличения, хотя, для автомобилей, используемых более 8 лет, ставки немного снижены.

4. Экологический налог (раздел VIII проекта).

Судя по названию данного налога, он совершенно новый, однако, по своему содержанию он преемник сбора за загрязнение окружающей среды.

Основное нововведение сотоит в том, что плательщиками экологического налога также станут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками загрязнения в случае использования ими топлива. Налог, взимаемый за такие выбросы, будет удерживаться и платиться в бюджет налоговыми агентами во время реализации топлива.

5. Единый налог (глава 1 раздела XIV проекта)

Важным является определение лиц, которые имеют право быть плательщиком единого налога:

 • физлица-предприниматели, которые на протяжении календарного года до перехода на упрощенную систему, имеют одновременно не более 10 работников (включая членов семьи), и их доход не превышает 300 тыс. грн. (сейчас – 500 тыс. грн.);
 • юрлица, у которых на протяжении календарного года до перехода на упрощенную систему, среднеучетное количество работников не превышает 50 лиц, а объем дохода не превышает 2 млн. грн. (сейчас – 1 млн. грн.).

Интересной также является норма проекта, определяющая, что в случае, если физлицо - плательщик единого налога больше половины своего дохода за 3, 6, 9 или 12 месяцев нарастающим итогом с начала года получил от одного заказчика (клиента, покупателя), такой налогоплательщик лишается права уплаты единого налога в этих периодах и платит налоги и сборы в соответствии с общей системой налогообложения.

Ставки единого налога также претерпели кардинальные изменения:

 • для физлиц-предпринимателей:
  они существенно увеличены по целому ряду видов деятельности и составляют от 200 до 600 грн. Например, услуги по информатизации, по доступу к сети Интернет, предоставление консультаций по коммерческой деятельности и управлению, юридические услуги, а также некоторые другие. Для остальных видов деятельности, как и сейчас, ставка будет варьироваться от 20 до 200 грн. При этом уже не предусматриваются доплаты в размере 50% от ставки единого налога за каждого работника, однако в свете принятия Закона о едином соцвзносе (N 2464-VI от 08.07.2010 г.), обязывающего единщиков платить единый взнос за каждого работника, отмена данной нормы абсолютно не упростит жизнь предпринимателей.
 • для юридических лиц:
  ставки единого налога, напротив, уменьшены и составляют 3% в случае уплаты НДС и 5% в случае включения НДС в состав единого налога (сейчас такие ставки составляют 6 % и 10 % соответственно).

Не обошлось без налоговых каникул и по этому налогу. Так, на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2015 г. для единщиков, осуществляющих хоздеятельность исключительно по предоставлению услуг (перечень таковых приводится в п.6.2. ст. 6 раздела XIV проекта), устанавливается нулевая ставка налога.

5. Предполагаются ли какие-то изменения по налогу на рекламу?

Проектом НКУ, опубликованном 03.08.2010 в "Урядовом курьере", предлагается расширить перечень плательщиков налога с рекламы. Наряду с юридическими и физическими лицами, платить данный налог хотят обязать филиалы (отделения, представительства) юрлиц, а также производителей и/или распространителей рекламы, в случае, если они сами будут являться рекламодателями. Вышеуказанные будут являться налоговыми агентами, ответственными за уплату налога.

Планируется введение новой нормы, согласно которой в случае если место размещения рекламы будет отличаться от места регистрации налогового агента, последний должен будет зарегистрироваться плательщиком налога с рекламы в органах ГНС по месту размещения рекламы.

Стоимость предоставленных рекламодателю услуг (без учета предусмотренных законодательством налогов) является базой налогообложения, к которой уже будут применяться ставки самого "рекламного" налога – от 0,1 до 0,5%.

В настоящее время согласно Декрету N 56-93 налог с рекламы не может превышать 0,1% стоимости услуг за размещение одноразовой рекламы и 0,5% за размещения рекламы на продолжительный срок.

Проектом представлен исчерпывающий перечень услуг по производству и/или распространению (размещению) социальной рекламы, а также информационной продукции, не носящей рекламный характер, которые освобождаются от уплаты налога с рекламы.

Платить рекламный налог надо будет авансовыми платежами каждый месяц включительно до 30 числа (в феврале - до 28 (29) февраля), а затем остаток суммы в сроки, определенные для квартального налогового периода.

Подавать декларацию необходимо только в случае, когда рекламодатель занимается изготовлением и размещением рекламы. Если же подобная деятельность более не будет проводиться – подавать декларацию не нужно. Правда, в данном случае необходимо уведомить орган ГНС путем внесения соответствующей записи на налоговой декларации, подаваемой за последний отчетный период.

6. Как обстоит дело с единоналожниками-физлицами? В свое время шла речь о существенном сокращении видов деятельности, которые можно вести в рамках частного предпринимательства на едином налоге, и, как альтернативе либо дополнении, существенном увеличении размера единого налога. В частности, меня интересуют бухгалтерские и информационные услуги.

Несколько изменены критерии, которые предоставляют право быть плательщиком единого налога:

 • физлица-предприниматели, которые на протяжении календарного года до перехода на упрощенную систему, имеют одновременно не более 10 работников (включая членов семьи), и их доход не превышает 300 тыс. грн. (сейчас – 500 тыс. грн.);

При этом, если физлицо - плательщик единого налога больше половины своего дохода за 3, 6, 9 или 12 месяцев нарастающим итогом с начала года получил от одного заказчика (клиента, покупателя), такой налогоплательщик лишается права уплаты единого налога в этих периодах и платит налоги и сборы в соответствии с общей системой налогообложения.

Помимо этого, всех единщиков планируется обязать применять РРО при осуществлении расчетов в наличной и/или безналичной форме.

Что касается ставок единого налога, то они также претерпели кардинальные изменения. В частности, для физлиц-предпринимателей они существенно увеличены по целому ряду видов деятельности и составляют от 200 до 600 грн. К таким видам деятельности отнесены услуги по информатизации, по доступу к сети Интернет, предоставление консультаций по коммерческой деятельности и управлению, юридические услуги, услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита, рекламная деятельность и подбор персонала, деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, а также технические испытания и исследования. Для остальных видов деятельности, как и сейчас, ставка будет варьироваться от 20 до 200 грн. При этом уже не предусматриваются доплаты в размере 50% от ставки единого налога за каждого работника, однако в свете принятия Закона о едином соцвзносе (N 2464-VI от 08.07.2010 г.), обязывающего единщиков платить единый взнос за каждого работника, отмена данной нормы абсолютно не упростит жизнь предпринимателей.

Кроме этого, проектом НК четко прописан перечень налогов, которые не платятся единщиками. Среди них: налог на прибыль, НДФЛ, НДС, сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. Также до 31.12.2015 года не нужно будет платить земельный налог и сбор за специальное использование воды. Что касается остальных налогов и сборов, то их, похоже, платить придется.

7. Реализованы ли какие-либо реформы в системе местных налогов и сборов?

Порядок взимания местных налогов и сборов определен в разделе XII проекта НКУ, опубликованного 03.08.2010 в "Урядовом курьере".

Отметим, что к местным налогам отнесен всего один - налог с рекламы, ставки которого устанавливаются сельскими, поселковыми и городскими советами в пределах от 0,1 до 0,5% (статья 1 раздела XII проекта). Таким образом, упраздняется коммунальный налог.

Что касается местных сборов, то их в проекте НК также предусмотрено меньше – четыре вместо 12, установленных действующим законодательством, а именно:

1. Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (статья 3 раздела XII проекта).

Данный вид местного сбора станет последователем платы за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности, которая в настоящее время причислена к общегосударственным налогам и сборам, и ею пополняется казна госбюджета.

Плательщиками данного сбора являются субъекты хозяйствования (их обособленные подразделения), осуществляющие следующие виды хоздеятельности:

 • торговая деятельность в пунктах продажи товаров;
 • деятельность по предоставлению платных услуг, перечень которых определяет Кабмин;
 • торговля наличными валютными ценностями в пунктах продажи иностранной валюты;
 • деятельность в сфере развлечений (кроме проведения государственных денежных лотерей).

Уплата данного вида сбора будет осуществляться путем приобретения торгового патента:

 • краткосрочного - срок ведения хоздеятельности не может превышать 15 календарных дней;
 • льготного - сбор вносится за весь период срока его действия. При этом срок действия патента будет составлять 12 месяцев, а при осуществлении деятельности в сфере развлечений – 8 календарных кварталов (24 месяца). Отметим, что в настоящее время срок действия торгового патента на ведение торговой деятельности и деятельности по предоставлению бытовых услуг составляет 12 месяцев, на осуществление операций по торговле валютными ценностями – 36 календарных месяцев, по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса – 60 календарных месяцев.

2. Сбор за места для парковки транспортных средств (статья 2 раздела XII проекта).

Пришел на смену сбору за паркование автотранспорта. С виду практически одинаковые названия несут в себе совершенно разную "начинку".

Ныне взимающийся сбор за паркование уплачивается непосредственно водителями на месте парковки своего автотранспорта в специально оборудованных или отведенных для этого местах. Его предельный размер не может превышать 51 грн. (3 НМДГ) в час.

Взамен ему предлагается внедрение сбора, плательщиками которого станут субъекты хозяйствования, которые организовывают и проводят деятельность по обеспечению парковки транспортных средств на площадках для платной парковки и специально отведенных автостоянках, иными словами – "хозяева" парковок.

Объектом налогообложения будут земельные участки, отведенные для обеспечения парковки на автомобильных дорогах общего пользования, тротуарах или прочих местах, а также коммунальные гаражи, стоянки, паркинги, построенные за счет средств местного бюджета. Базой налогообложения станет площадь вышеуказанных мест.

Ставки данного сбора устанавливаются за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств в гривнах за 1 квадратный метр площади земельного участка, отведенного для такой деятельности, в размере от 0,03 до 0,06% минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года.

3. Туристический сбор (статья 4 раздела XII проекта).

Туристический сбор является аналогом ныне взимающегося курортного сбора и отмененного с 1 января 2004 г. гостиничного сбора.

Плательщиками данного вида сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового и городского совета об установлении туристического сбора, и получающие (потребляющие) услуги по временному проживанию (ночлегу) с обязательством освободить место нахождения в указанный срок.

В отличие от курортного сбора, при взимании туристического сбора льготы не предоставляются. Напомним, что от курортного сбора освобождаются дети в возрасте до 16 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, участники ВОВ, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и т.д.

Ставка данного сбора устанавливается в размере от 0,5 до 1% от базы налогообложения - стоимости временного проживания.

4. Рыночный сбор.

Проектом прямо не урегулирован порядок взимания данного сбора, а имеется только отсылочная норма на Указ Президента Украины "Об упорядочении механизма уплаты рыночного сбора" (N 761/99 от 28.06.99 г.).

Напомним, что согласно вышеупомянутому документу, рыночный сбор взимается за каждый день торговли, и его ставка колеблется в пределах от 0,05 до 0,15 НМДГ (0,85 грн. до 2,55 грн.) для физлиц и от 0,2 до 2 НМДГ (3,4 грн. до 34 грн.) для юрлиц за каждое занимаемое для торговли на рынках место.

Следует обратить внимание также на то, что из этого перечня, местные советы обязательно должны устанавливать налог с рекламы, рыночный сбор, сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. Что же касается сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора, то они устанавливаются по усмотрению соответствующего местного совета.

Использование материала в любой форме
возможно только с письменного разрешения
Компании "Динай", www.dinai.com.


Технологическая поддержка - Activemedia LLC
© 2002-2009, ЦРБТ. Все права защищены. Никакая часть материалов не может быть воспроизведена или использована другим способом в любой форме без письменного согласия лиц, которые имеют авторские права. Взгляды, изложенные в материалах авторов, могут не совпадать со взглядами Центра развития бизнес-технологий.