VlasnaSprava.info
Начальная страницаВеб-ресурсыКарта сайтаОбратная связь
ПартнёрыО проекте
Українською
Àâãóñò 19, 2017, Ñóááîòà
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА БИЗНЕС от А до Я БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНЫ РЕКЛАМА КНИГИ ПОДПИСКА ИЗДАНИЙ  
 
Поддержка финансирования МСП Украины в рамках программ Немецко-Украинского фонда Брокерские сети      Источники финансирования и финансовые инструменты     
Каталог финансовых учреждений      БМ Банк. Кредиты, депозиты, банковские услуги для частных и корпоративных клиентов      Финансовая группа «КОСМОС»     

Пресс-релизы

Обзор прессы

Календарь предпринимателя

Продажа бизнеса

Мониторинг законодательства

Каталоги

Бизнес-инструменты

Интернет-конференции

Актуальное интервью

Интересная информация

Вопросы-ответы

поиск по сайту  
 
Логин  
   
  Пароль  
 
  зарегистрироваться
забыли пароль?
Финансирование бизнеса  »  Поддержка финансирования МСП Украины в рамках программ Немецко-Украинского фонда   Версия для печати
*Материал предоставлен на языке оригинала

Німецько-Український фонд (НУФ) був створений в 1999 році як фінансова установа особливого виду в рамках програми Федерального Уряду Німеччини "ТРАНСФОРМ" з підтримки процесу реформ в Україні. Засновниками НУФ виступили німецька Кредитна установа для Відбудови (KfW), Національний банк України та Уряд України в особі Міністерства фінансів.

Основною метою діяльності НУФ є підтримка фінансування малих та середніх підприємств (МСП) України шляхом надання їм через банки-партнери кредитів для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал.

За своєю суттю та передумовами створення НУФ можна порівняти з європейськими ERP-фондами, які були утворені в країнах Європи у післявоєнні роки в рамках Європейської програми відбудови (European Recovery Program - ERP), що фінансувалась за рахунок коштів “Плану Маршала”. За рахунок повторного використання коштів було досягнуто значне примноження ERP-фондів, які на поточний момент використовуються для підтримки фінансування пріоритетних напрямів урядів країн Європи (Австрії, Німеччині та інших). Управління коштами ERP-фондів в країнах Європи здійснюють банки сприяння розвитку, які спрямовують кошти на підтримку фінансування МСП через комерційні банки з додержанням принципу “другого рівня”.

За аналогічною європейською схемою працює і НУФ, кошти якого використовуються на поворотній основі та спрямовуються на підтримку фінансування МСП через комерційні банки, а поточне їх управління здійснює спеціально створений підрозділ Національного банку України - Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при НБУ (ГУП НБУ).

Таким чином, можна стверджувати, що на базі НУФ в Україні запроваджена європейська модель підтримки фінансування МСП, яка довела свою результативність. Гарним підтвердженням цьому є той факт, що за весь час діяльності НУФ було профінансовано 160 961 кінцевий позичальник на загальну суму понад 690 млн. євро за рахунок револьверного використання капіталу НУФ та власних коштів банків-партнерів. Це, в свою чергу, сприяло примноженню капіталу НУФ на 37,5 %.

Модель підтримки фінансування МСП в рамках програм НУФ базується на таких основних складових:

Принцип роботи НУФ. Впровадження Програм НУФ відбувається за принципом “другого рівня”, відповідно до якого фінансово-кредитна підтримка МСП здійснюється не напряму, а через відібрані банки-партнери, які відповідають критеріям прийнятності НУФ. За рахунок використання цього принципу досягається: розподіл ризиків позичальників між банками-партнерами та НУФ, зменшення витрат НУФ по впровадженню програм за рахунок використання філіальної мережі банків-партнерів та унеможливлення корупційних проявів через розподіл центрів прийняття рішень щодо видачі кредиту (остаточне рішення приймають банки-партнери). Крім того, і це найголовніше, при такому принципі роботи НУФ не створює конкуренції банкам, а навпаки, виступає з’єднувальною ланкою між банками та представниками малого та середнього підприємництва, врівноважуючи інтереси обох сторін. Слід зазначити, що за такою схемою працюють всі європейські банки сприяння розвитку, яку входять до Мережі європейських установ з підтримки фінансування малих та середніх підприємств (Network of European Financial Institutions for SMEs). На сьогодні до банків-партнерів НУФ належать такі українські банки, які відповідають критеріям прийнятності НУФ, визначають напрям співпраці з МСП одним з пріоритетних у своїй діяльності та уклали угоди про партнерство з НУФ. Для участі у програмах фінансової підтримки НУФ представник МСП має звернутись до вказаних банків-партнерів, які нададуть вичерпну інформацію щодо умов участі та процедури отримання кредитних ресурсів. Поряд з цим, представник МСП може звернутись за консультацію і до ГУП НБУ або задати свої питання в рамках цього блогу.

  • Характер використання коштів НУФ. Використання коштів НУФ здійснюється на поворотній основі - всі повернуті кошти за раніше наданими кредитами повторно спрямовуються виключно на проекти фінансової підтримки МСП.
  • Статус НУФ. Відповідно до свого статусу НУФ є неприбутковою організацією, не має на меті одержання прибутку та не розподіляє його між своїми засновниками. Це в свою чергу сприяє нагромадженню коштів НУФ для подальшої підтримки фінансування МСП.
  • Забезпечення прозорості діяльності НУФ. Прозорість діяльності НУФ забезпечується відкритими критеріями прийнятності для участі у його програмах, розміщених для ознайомлення ММСП та потенційних банків-партнерів на сторінці ГУП НБУ на Офіційному Інтернет - представництві Національного банку України. Крім цього, діяльність НУФ перевіряється в рамках щорічного аудиту, право на проведення якого надається провідним міжнародним аудиторським компаніям.

Задля досягнення поставленої мети НУФ сприяє вирішенню двох взаємопов’язаних завдань:

  1. Інституційній розбудові банківського сектору, спроможного забезпечити стійке фінансування інвестиційних проектів підприємств малого та середнього підприємництва.
  2. Врівноваженню та наближенню інтересів між представниками банківського сектору та сектору малого та середнього підприємництва в питанні фінансування інвестиційних проектів, оскільки ринковий механізм не в змозі забезпечити таку рівновагу.

Основними інструментами виконання зазначених завдань слугують програми НУФ з підтримки фінансування МСП України. Станом на сьогодні НУФ впроваджує три програми, порівняльні характеристики яких наводяться у нижче наведеній таблиці.

Основною відмінністю програм НУФ є запровадження в рамках третьої програми обмеження процентної ставки для кінцевих позичальників - представників малих та середніх підприємств України. Метою такого обмеження є врівноваження інтересів між представниками банківського сектору та сектору малого та середнього підприємництва, яке досягається завдяки, з однієї сторони, можливості Німецько-Українського фонду залучати фінансові ресурси від міжнародних фінансових організацій на вигідних умовах, з іншої сторони, запровадженню обумовленого НУФ розміру процентної ставки як для банків-партнерів, так і для кінцевих позичальників - МСП. Внаслідок цього, банки-партнери отримують досить дешевий фінансовий ресурс, залишаючи собі достатній (обумовлений) розмір маржі на нарощення прибутку та покриття витрат, а МСП - довгострокові кредитні ресурси під обумовлений розмір процентної ставки, достатній для забезпечення прийнятного рівня рентабельності інвестиційного проекту. Таким чином, у відносинах між банками та МСП Німецько-Український фонд виступає містком, який об’єднує інтереси сторін в питанні фінансування інвестиційних проектів.

Порівняльна таблиця програм Німецько-Українського фонду з підтримки фінансування мікро-, малих та середніх підприємств України

Програма
мікрокре-
дитування
НУФ

Програма
з
рефінан-
сування
заходів підтримки
системи
креди-
тування
у сільській місцевості

Програма
з
креди-
тування
мікро-, малих
та середніх підприємств
України за
пріори-
тетними
галузевими
напрямами з
обмеженою
процентною
ставкою

Основна
мета

Запровадження системи кредитування мікро, малих та середніх приватних підприємств через відібрані банки-партнери з метою фінансування інвестицій та обігових коштів ММСП України

Підтримка фінансування інвестицій в основний та обіговий капітал підприємств, розташованих у сільській місцевості України

Підтримка фінансування сектору ММСП в Україні, створення більш привабливих умов співробітництва між НУФ, банками-партнерами та ММСП

Обсяг
фінансування

Власний капітал НУФ (21 000 000 євро)

7 000 000 євро

Початковий розмір 2 000 000 євро, який планується збільшувати залежно від результативності впровадження Пілотної програми

Цільова
група

- приватні підприємці, без створення юридичної особи, які здійснюють свою діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері послуг або торгівлі;

- мікропідприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 20 постійних працівників. Фінансуються підприємства, які функціонують у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері послуг або торгівлі;

- малі підприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 250 постійних працівник фінансуватись лише такі підприємства, які функціонують у виробничій сфері чи сфері послуг; або

- середні підприємства, більше частина власності яких належить приватному сектору, за участю німецького середнього спільного підприємства - партнера, частка якого у статутному фонді позичальника складає не менше 30% і не більше 70%. Мають не більше 500 постійних працівників та функціонують у виробничій сфері.

- фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, сфері послуг або торгівлі;

- малі та середні підприємства - зареєстровані в Україні підприємства, більша частина власності яких належить приватному сектору і які налічують не більше ніж 250 постійних працівниківа обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік не перевищує суми, еквівалентної п'яти мільйонам  євро  за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

 

Мікро, малі та середні підприємства, які здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямках та:

- зареєстровані відповідно до чинного законодавства як фізичні особи-підприємці або приватні підприємства, більше 50% акцій або іншої участі у капіталі яких належить особам чи компаніям іншим, ніж держава, її орган чи територіальне утворення, або орган місцевого самоврядування, або установи, контрольовані державою чи такими органами чи утвореннями;

- мають максимальну середньооблікову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 250 осіб;

- мають максимальний обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік не більше суми, еквівалентної 5 млн. євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Умови фінансування

Максимальний
розмір кредиту

Для фізичних осіб-підприємців та мікропідприємств - 25 000 євро.

Для малих підприємств - 100 000 євро.

Для cередніх підприємств - 250 000 євро.

Для всіх груп підприємств - до 250 000 євро. Середній розмір кредиту у портфелі банка-партнера, сформованому за Проектом, не повинен перевищувати - 50 000 євро

Для всіх груп підприємств - 100 000 євро.

Процента
ставка для
банків-партнерів

EURIBOR + 2,5% річних

EURIBOR + 2,5% річних

В гривнях - облікова ставка НБУ + 2% річних

В євро - EURIBOR + 2,5% річних

Процента
ставка

Ринкова

Ринкова

Для інвестиційних кредитів ММСП в гривні:

за пріоритетом 1 - облікова ставка НБУ+7% річних.

за пріоритетом 2 - облікова ставка НБУ+8% річних.

Для кредитів на обігові кошти ММСП в гривні:

за пріоритетом 1 - облікова ставка НБУ+9% річних.

за пріоритетом 2 - облікова ставка НБУ+10% річних.

Для кредитів в євро: EURIBOR+7,5% річних

Ставка може коригуватися банком в бік збільшення на максимум 1% річних в залежності від виду графіку погашення кредиту.

Валюта
кредиту

Гривня, євро.

Гривня, євро.

Гривня, євро.

Термін
кредиту

Для інвестицій в обіговий капітал - 3 роки.

Для інвестицій в основний капітал - 5 років.

Для інвестицій в обіговий капітал - 3 роки.

Для інвестицій в основний капітал - 5 років.

Для інвестицій в обіговий капітал - 3 роки.

Для інвестицій в основний капітал - 5 років.

Розподіл
ризиків

Банк-партнер несе в повному обсязі ризик неповернення кредиту.

Банк-партнер несе в повному обсязі ризик неповернення кредиту.

Банк-партнер несе в повному обсязі ризик неповернення кредиту.

 

 


Технологическая поддержка - Activemedia LLC
© 2002-2009, ЦРБТ. Все права защищены. Никакая часть материалов не может быть воспроизведена или использована другим способом в любой форме без письменного согласия лиц, которые имеют авторские права. Взгляды, изложенные в материалах авторов, могут не совпадать со взглядами Центра развития бизнес-технологий.