VlasnaSprava.info

Головна сторінкаВеб-ресурсиМапа сайтуЗворотній зв'язок
ПартнериПро проект
Русский
Ëèïåíü 28, 2017, Ï'ÿòíèöÿ
ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ БІЗНЕС від А до Я БІЗНЕС-НАВЧАННЯ ОГОЛОШЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНИ РЕКЛАМА КНИГИ ПЕРЕДПЛАТА ВИДАНЬ  
 
Почни свій бізнес      Як розвивати власну справу Як завершити власну справу     
Документи та шаблони     

Прес-релізи

Огляд преси

Календар підприємця

Продаж бізнесу

Моніторинг законодавства

Довідники

Бізнес-інструменти

Інтернет-конференціі

Актуальне інтерв'ю

Цікава інформація

Запитання-відповіді

Форум

Енциклопедія підприємця

VlasnaSprava Блог

Виставки

пошук по сайту  
 
Логін  
   
  Пароль  
 
  зареєструватися
забули пароль?
Бізнес від А до Я  »  Як розвивати власну справу  »  Управління якістю   Версія для друку

 • Сутність і значення якості для підприємства 
 • У визначенні якості поняття потреб є вихідним. Їхні характеристики повинні відповідати характеристикам якості об'єкта і бути не гірше характеристик, визначених стандартами.

 • Вплив якості на прибуток 
 • Саме ці два процеси - вплив якості на прибуток і одночасний вплив прибутку на якість є основою успішної роботи підприємства.

 • Якість і маркетинг 
 • Підприємство, що в одному сегменті цільового ринку виступає як споживач, в іншому сегменті цього ж цільового ринку може виступати як продавець. А може в цій же якості виступати в будь-якому сегменті іншого цільового ринку.

 • Конкурентноздатність і якість продукту 
 • Якісні показники самої продукції містять у собі не тільки характеристики власне продукту (послуги), а також якість і привабливість упакування, що забезпечує збереження товару, передпродажне і післяпродажне обслуговування і методи його надання

 • Якість і управління ціною 
 • Зміна ціни у бік її зниження можлива тільки тоді, коли виробник має чіткий реалізований план зниження собівартості продукції за збереження її якісних характеристик. І при цьому виробник передбачає зберегти, а може навіть і збільшити свій прибуток за рахунок збільшення обороту.

 • Якість і рух товару 
 • Кінець ХХ століття породив нові технології в організації руху товару. Для всіх без винятку продуктів існували й існують канали руху товару різного рівня. З'явилася ціла мережа посередників, не рахуючи оптовиків.

 • Якість і просування продукції на ринок 
 • Під просуванням варто розуміти діяльність підприємства, спрямовану на стимулювання попиту на вироблену продукцію і на формування позитивного іміджу підприємства.

 • Якість і технічний прогрес 
 • Створена на основі ISO-9000 система якості являє собою організаційну структуру, процедури, процеси і ресурси, необхідні для здійснення керування якістю ISO (International Organization for Standartization) - Міжнародна організація із стандартизації.

 • Досвід керування якістю на підприємствах США 
 • Менеджери багатьох фірм зрозуміли, що якість у першу чергу залежить від людей (робітників та службовців компанії). Тому питання мотивації їхньої діяльності стає головним.

 • Досвід керування якістю в Японії 
 • Об'єднання такого ставлення до праці з широким упровадженням наукових розробок у сфері керування і технології, високим ступенем комп'ютеризації всіх операцій керування (контролю й аналізу) виробництвом стало основною причиною високої конкурентноздатності японських товарів на світових ринках.

 • Європейський досвід керування якістю 
 • З метою вистояти в конкурентній боротьбі найбільші фірми Європи поєднують зусилля для вибору прогресивних форм і методів керування якістю продукції, пов'язують їх з упровадженням. Для цього створено Європейський фонд керування якістю (ЄФКЯ).

 • Принципи загального керування якістю (TQM) 
 • Принципи загального керування якістю виникли на основі результатів роботи у сфері підвищення якості продукції в Європі, Америці і Японії

 • Статистичні методи керування якістю 
 • Жодне керування якістю як продукту, так і процесу неможливе без використання вже існуючих статистичних методів. Це залишається справедливим і при загальному керуванні якістю.

 • Вимоги споживачів і характеристики продукції 
 • Однією з умов високої якості продукції, визначеною в міжнародному стандарті ІСО 9004-4, є: "а) відповідає чітко визначеним потребам, сфері застосування або призначенню; б) задовольняє вимогам споживача". Уже цей витяг з міжнародного стандарту змушує замислитися над тим, як визначити ці потреби.

 • Організація Загального Керування Якістю 
 • Зміст викладеного в стандарті зводиться до такої організації роботи всього колективу підприємства, коли кожен його член зацікавлений у якісному виконанні своєї роботи. Оскільки якість продукції визначається тільки людьми, необхідно розглянути питання про те, якими принципами має керуватися керівництво підприємства для забезпечення високого рівня якості виробленої продукції.

 • Міжнародні стандарти якості ISO 9000 
 • Як вимірити успіх? Якість - один із критеріїв, у якому зацікавлені як суб'єкти комерційної діяльності, так і їхні клієнти. Чи називає компанія це "Повним керуванням якістю", "Повною перевіркою якості" чи іншими визначеннями, всі подібні програми прагнуть поліпшувати операційні процеси, вироби і послуги.

 • Як документувати систему управління якістю від бюрократії і відписок к вимогам міжнародних стандартів 
 • Даний документ перш за все спрямований на упорядкування роботи фірми з удосконалення якості продукції та послуг

 • Аудит системи управління якістю продукції та послуг 
 • Поняття "аудит системи управління якістю" не є широко розповсюдженим терміном. У даному питанні важлива тенденція зміни змісту зовнішнього середовища, у яке упроваджується система керування якістю продуктів і послуг фірми в даний час.

 • Посібник з підготовки та планування внутрішнього аудита системи управління якістю 
 • Доти поки не будуть проведені належні дії і не буде перевірена ефективність коригувальних дій, уся робота з аудита може являти собою не більш ніж порожню витрату грошей і часу.


  Технологічна підтримка - Activemedia LLC
  © 2002-2010, ЦРБТ. Всi права застережено. Жодна частина матерiалiв не може бути вiдтворена чи використана iншим способом у будь-якiй формi без письмової згоди осiб, якi мають авторськi права. Погляди, викладенi у матерiалах авторiв, можуть не збiгатися з поглядами Центру розвитку бiзнес-технологiй.