Vlasna Sprava

ДРУКУВАТИ 
 
Розраховуємо вихідну допомогу - як зробити все правильно
 
 

Ольга Янченко

Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), у день звільнення працівникові обов'язково необхідно видати належно оформлену трудову книжку та провести з ним остаточний розрахунок. Працівнику видається заробітна плата за відпрацьований час, компенсація за дні невикористаної щорічної та додаткової відпустки і вихідна допомога (в деяких випадках). Саме про неї  ми і поговоримо в цій консультації.

Для початку нагадаємо вам, в яких випадках працівник може розраховувати на вихідну допомогу. Так, ст. 44 КЗпП прописує підстави припинення трудового договору, за яких працівнику виплачують вихідну допомогу:

Підстави розірвання трудового договору

Розмір вихідної допомоги

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

не менше середнього місячного заробітку

Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)

Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП)

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)

2 мінімальні заробітні плати

В наслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст.ст. 38, 39 КЗпП)

передбачений колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку

Візьміть на замітку, якщо ви звільняєте чорнобильця 1-ї категорії, то йому виплачується допомога в розмірі, що відповідає 3-х кратній середньомісячній заробітній платі (п. 7 ст. 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" у редакції Закону N 2001-XII від 19.12.91 р.)

Оподаткування вихідної допомоги

Перш за все нам потрібно визначити, чи відноситься вихідна допомога до оподатковуваного доходу працівника. Більш ніж впевнені, що відноситься, хоча в ПКУ це прямо не вказано. Відповідно до пп. 164.2.18 ПКУ, до загального місячного оподатковуваного доходу платника включаються ІНШІ ДОХОДИ, крім визначених у ст. 165 ПКУ (в цій статті говориться про доходи, які не включаються до місячного (річного)оподатковуваного доходу, і серед них вихідна допомога не зазначається). Таким чином, вихідна допомога відноситься до когорти "інших доходів", а тому вона обкладається ПДФО за ставками відповідно п. 167.1 ПКУ – 15 і 17% (це також оговорюють податківці в своєму листі N 4628/6/17-0715 від 09.03.2011 р.)

Що ж до можливості застосування податкової соціальної пільги (далі – ПСП), то у вище згаданому листі (N 4628/6/17-0715 від 09.03.2011 р.) фіскали наголошують, що пільга може бути застосована тільки до зарплатного доходу. А вихідна допомога не є таким. Тож звідси й висновок: до вихідної допомоги ПСП НЕ МОЖНА застосувати.

Також можна зробити іще один висновок – на таку допомогу не потрібно нараховувати і утримувати єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ). Дане твердження можна прослідкувати в п. 4 розд. І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ N 1170 від 22.12.2010 р.

Будьте уважні! З 2011 року ПСП застосовують до заробітної плати, що нарахована за роботу в місяці звільнення (пп. 169.3.4 ПКУ). Тому при з'ясуванні, чи перевищує зарплата суму, що дає право на застосування ПСП (в 2011 році – це 1320 грн.), суму вихідної допомоги враховувати не потрібно.

Відповідно до ст. 142 ПКУ, вихідна допомога вважається обов’язковою виплатою, що здійснюється згідно з трудовим законодавством, і тому відноситься до складу витрат підприємства в податковому обліку.

Але слід звернути увагу на те, що якщо працівник звільняється у зв’язку з призовом на строкову службу, то відповідно до ст. 21 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в редакції Закону України N 3597-IV від 04.04.2006 р., вихідна допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету, а значить не буде відноситись до витрат підприємства в податковому обліку.

Розрахунок суми допомоги

Механізм розрахунку суми вихідної допомоги регулює Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ N 100 від 08.02.95 р. (далі – Порядок N 100).

За розрахунковий період для визначення середньомісячної заробітної плати беруться виплати за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (в нашому випадку це звільнення).

Для працівників, що пропрацювали на підприємстві менше 2-х календарних місяців, середня заробітна плата розраховується, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Наприклад, якщо працівника прийняли 1 квітня, а звільняється він 15 травня – то розрахунковим періодом будуть дні роботи з 1 квітня по 15 травня включно.

Якщо протягом останніх 2-х календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу п. 4 Порядку N 100 – тобто розрахунки проводяться, виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Зверніть увагу, що ЧАС, протягом якого робітник не працював, і за ним не зберігався заробіток або зберігався часткового, ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ з розрахункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку N 100).

Наступний крок – це сумування виплат, що нараховані робітнику за 2 останні місяці роботи та кількість днів, відпрацьованих працівником.

Давайте детально розглянемо, які виплати БУДУТЬ ВРАХОВУВАТИСЯ при розрахунку середньої заробітної плати відповідно до нашої ситуації (п. 3 Порядку N 100):

- основна заробітна плата;

- доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);

- виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

- винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

У разі, коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Увага! Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Тепер перейдемо до тих виплат, що НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ (п. 4 Порядку N 100):

- виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що НЕ ВХОДЯТЬ в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

- одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

- компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

- премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

- грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

- пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

- літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

- вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

- дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

- виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

- вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

- заробітна плата на роботі за сумісництвом;

- суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

- доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

- компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Зверніть увагу! При обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 МІСЯЦІ, крім перелічених вище виплат, також НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Аналогічно сумується і кількість фактично відпрацьованих днів працівником в розрахунковому періоді, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДНІВ ХВОРОБИ, ВІДПУСТКИ І РЕШТИ НЕРОБОЧИХ ДНІВ.

Отже, сумарний дохід та кількість фактично відпрацьованих днів ми визначили. Тепер залишилось розрахувати суму вихідної допомоги. Для цього потрібно провести ряд розрахунків.

СУМА ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Відповідно середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин).

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням сумарного числа робочих днів за останні 2 календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства на 2.

Розрахунок вихідної допомоги працівника, що був на неповному робочому часі

Хочеться звернути увагу на розрахунок вихідної допомоги для працівника, який працював в режимі неповного робочого часу.

Слід відмітити, що в такому разі при розрахунку середньомісячної чисельності робочих днів слід брати робочі дні за останні 2 місяці відповідно до ГРАФІКА РОБОТИ підприємства.

Бувають випадки, що неповний робочий тиждень встановлено для окремого працівника, а інколи - і для всього підприємства. Відповідно від цього буде залежати розмір вихідної допомоги.

Покажемо це наглядно з допомогою прикладів.

1. Неповний робочий тиждень для певного працівника.

Заробітна плата за 2 місяці становить 1500,00 грн. В першому місяці він відпрацював 12 днів, в другому - 13 днів. Режим роботи підприємства - 5-денний тиждень (1-й місяць – 22 робочі дні, 2-й – 23 робочих дні)

Сума вихідної допомоги становитиме:

1500/(12+13)=60,00 грн. – середньоденна заробітна плата,

(22+23)/2=23 дні (округлено),

60,00×23=1380,00 грн. – сума допомоги.

2. Неповний робочий тиждень для всього підприємства.

Заробітна плата за 2 місяці становить 1500,00 грн. В першому місяці він відпрацював 12 днів, в другому - 13 днів. Режим роботи підприємства - 3-денний тиждень (1-й місяць – 12 робочих днів, 2-й – 13 робочих днів)

1500/(12+13)=60,00 грн. – середньоденна заробітна плата,

(12+13)/2=13 днів (округлено),

60,00×13=780,00 грн. – сума допомоги.

Як то кажуть: відчуйте різницю.

Бухгалтерський та податковий облік

Підприємство змінює своє територіальне місце знаходження (переїжджає в інше місто). Про це воно сповістило свій персонал за два місяці, оприлюднивши відповідний наказ. Працівник не мав бажання змінювати своє місце проживання і тому був звільнений згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП (зміни істотних умов праці). Він має право на вихідну допомогу у розмірі не менше від середньомісячного заробітку та користується підвищеною ПСП на дітей відповідно до пп. 169.1.2 ПКУ (має 2 дитини).

За два попередні місяці працівник отримав заробітну плату в розмірі 2000,00 грн., премії за результатами цих двох місяців в розмірі 500,00 грн., а також лікарняні у 2-му місяці – 200,00 грн. за 3 дні хвороби.

Кількість робочих днів за перший місяць становить 21 день, за другий – 22 дні.

У місяці звільнення працівник отримав заробітну плату та компенсацію за невикористані дні відпустки у розмірі 1500,00 грн.

Сума вихідної допомоги становитиме:

(2000,00+500,00)/(21+22-3)=62,50 грн. – середньоденна заробітна плата,

(21+22)/2=22 дні (округлено) – середньомісячна кількість робочих днів,

62,50×22=1375,00 грн. – сума вихідної допомоги.

N з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Сума

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Нараховано вихідну допомогу працівнику

949

663

-

1375,00

1375,00

2

Нараховано заробітну плату за останній місяць роботи та компенсацію за невикористану відпустку

92

661

-

1500,00

1500,00

3

Нараховано ЄСВ 37%*

92

657

-

555,00

555,00

4

Утримано ЄСВ 3,6%

661

657

-

-

54,00

5

Утримано ПДФО із заробітної плати

661

641

-

-

75,75**

Утримано ПДФО із вихідної допомоги

663

641

-

-

206,25***

6

Сплачено до бюджету суму ЄСВ та ПДФО

657

311

-

-

609,00

641

-

-

282,00

7

Отримано кошти з банку в касу на виплату працівникові зарплати та допомоги

301

311

-

-

2539,00

8

Виплачено працівникові заробітну плату та вихідну допомогу з каси****

661

301

-

-

1370,25

663

301

-

-

1168,75

* клас професійного ризику 15.

** 1500-(470,5×2)-54=505×15%=75,75

*** 1375,00×15%=206,25

****1500-54,00-75,75=1370,25

       1375,00-206,25=1168,75

Матеріал підготовлено Компанією "Дінай",
www.dinai.com

Відтворення матеріалу у будь-якій формі
повністю або частковоможливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

 
 
 
17-05-2011
 

Закрити вікно