VlasnaSprava.info

Головна сторінкаВеб-ресурсиМапа сайтуЗворотній зв'язок
ПартнериПро проект
Русский
Ëèïåíü 28, 2017, Ï'ÿòíèöÿ
ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ БІЗНЕС від А до Я БІЗНЕС-НАВЧАННЯ ОГОЛОШЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНИ РЕКЛАМА КНИГИ ПЕРЕДПЛАТА ВИДАНЬ  
 

Прес-релізи

Огляд преси

Календар підприємця

Продаж бізнесу

Моніторинг законодавства

Довідники

Бізнес-інструменти

Інтернет-конференціі

Актуальне інтерв'ю

Цікава інформація

Запитання-відповіді

Форум

Енциклопедія підприємця

VlasnaSprava Блог

Виставки

пошук по сайту  
 
Логін  
   
  Пароль  
 
  зареєструватися
забули пароль?
Моніторинг законодавства  »  Податковий кодекс. Авторські консультації Компанії "Дінай"  »  ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: будуть зміни, та чи на краще?   Версія для друку
ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: будуть зміни, та чи на краще?

Перевірку пережити - не поле перейти. Тож поглянемо на основні моменти проведення податкових перевірок, передбачених проектом ПКУ від 21 вересня 2010 р. N 7101-1.

Розпочнемо з видів податкових перевірок, які передбачені цим проектом:

 1. Камеральна;
 2. Документальна невиїзна;
 3. Документальна виїзна планова;
 4. Документальна виїзна позапланова;
 5. Контрольна.

Зверніть увагу, проект ПКУ від 21 вересня 2010 р. N 7101-1 не передбачає так звану позачергову перевірку. Проте на зміну їй з'явилась нова - контрольна. Причому, у проекті ПКУ, прийнятому 17.06.2010 р. (реєстраційний номер 6509), така перевірка розглядалась як планова, так і позапланова. Наразі цей поділ відсутній.

Коротко розглянемо кожен вид перевірки:

Камеральна перевірка

Камеральною вважається документальна невиїзна перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) і проводиться в приміщенні контролюючого органу. Її проводять без будь-якого спеціального рішення керівника контролюючого органу або направлення на її проведення.

Як бачите, у проекті ПКУ немає чіткого поділу між камеральною та документальною невиїзною перевіркою. Тож і не дивуйтесь, що контролери розглядатимуть (до речі, як і сьогодні) ці види перевірок як тотожні.

Крім того, у проекті ПКУ залишається неврегульованим питання щодо строків проведення камеральної перевірки. Лише щодо ПДВ, у проекті ПКУ міститься інформація про порядок її проведення (податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у податковій декларації даних протягом 30 календарних днів, що настають за днем її отримання). Строки проведення камеральної перевірки для решти податків і зборів, як і сьогодні, визначатимуть нормативні документи ДПАУ.

Результат камеральної перевірки оформлюють актом у двох примірниках. Протягом 3-х днів після його підписання і реєстрації акт вручається або надсилається для підписання платнику податків.

Документальна невиїзна перевірка

Така перевірка проводиться за згодою платника податків (у порядку, встановленому КМУ), на підставі поданих: податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Умова її проведення - вручення або надіслання платнику податків повідомлення про початок проведення перевірки.

За результатом перевірки в двох примірниках складають акт або довідку і надсилають (вручають) платнику податків. Останній протягом 5-ти робочих днів (з дня отримання) має підписати свій екземпляр акта і повернути в податкову або ж подати свої заперечення.

Документальна виїзна планова перевірка

Предметом такої перевірки має бути: своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Головні критерії цієї перевірки:

1. Передбачається в плані роботи контролюючого органу;

2. Проводиться за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об’єкта права власності, який перевіряється;

3. Періодичність проведення перевірки визначається залежно від ступеня ризику платника податків:

 • з незначним ступенем ризику - не частіше, ніж раз на три календарних роки;
 • із середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки;
 • з високим - не частіше одного разу на календарний рік.

4. Платнику податків не пізніше ніж за десять календарних днів вручається під розписку, або надсилається рекомендованим листом письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

5. За результатами перевірки складається в двох примірниках акт або довідка. Контролери підписують та реєструють їх протягом 5 робочих днів, із дня закінчення встановленого для перевірки строку. В цей же строк акт або довідку має підписати і платник податків.

Підіб’ємо підсумок: в цілому методологія такої перевірки не зазнала суттєвих змін. Проте робити однозначні висновки ще зарано.

Документальна виїзна позапланова перевірка

Особливістю цієї перевірки є те, що її не передбачено в планах роботи ДПС, і проводять її з метою контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, в т.ч. щодо здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.

Підстави для її проведення передбачені п. 79.2 ПКУ. З більшістю з них платники податків знайомі (ст. 11? Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. N 509-XII). Але є й нові підстави для перевірки, зокрема:

 • якщо платником податку на прибуток протягом чотирьох послідовних базових звітних періодів у податковій звітності відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування (збиток);
 • щодо платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної (у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом п’яти робочих днів із дня його отримання);
 • у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів із найманими особами згідно з Кодексом законів про працю України, а також провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації.

Зверніть увагу! Вже довгий час точиться дискусія, щодо того, хто приймає рішення про проведення позапланової перевірки: суд чи все таки керівник ДПС. Цю проблему вирішено, і, на жаль, на користь керівника ДПС.

Контрольна перевірка

Перевірка проводиться за місцем фактичного провадження діяльності платником податків, розташування господарських або інших об’єктів права власності.

Контрольна перевірка здійснюється щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, а також здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, приховування трудових відносин із найманою особою.

Важливо! Не зазначена періодичність проведення цієї перевірки. Нагадаємо, що в минулій редакції ПКУ заборонялось проводити контрольні перевірки частіше одного разу на місяць. Наразі таке обмеження відсутнє. Крім того, залишилось невирішеним питання, хто ж приймає рішення про її проведення. Переконані, що контролери при вирішенні цього питання будуть одноголосні.

Насамкінець трішки приємного – поглянемо, яка ж тривалість перевірок передбачена останньою редакцією ПКУ:

1. Для документальних виїзних планових - не більше 20 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів (на сьогодні вона може тривати не більше 30 або 20 робочих днів відповідно). Керівник ДПС може прийняти рішення про продовження тривалості перевірки, але не більше ніж на 10 або 5 робочих днів відповідно (наразі керівник має право продовжити перевірку на 15 або 10 робочих днів відповідно).

2. Для документальних невиїзних позапланових - не більше 10 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів (на сьогодні - 15 або 10 робочих днів відповідно). Продовження строків перевірки можливе за рішенням керівника ДПС на 5 або 2 робочих днів відповідно (наразі - 10 робочих днів).

3. Для контрольної перевірки - не більше 10 діб, а продовження - 5 діб. Зверніть увагу, йдеться про добу, а не про робочий день. Хоча не виключено, що податківці зможуть трактувати добу саме як робочий день.

Тарас Шарий,
Компанія "Дінай" від 29 вересня 2010 р.

Використання матеріалу у будь-якій формі
можливе лише з посиланням на Компанію "Дінай"
та її сайт www.dinai.com.


Технологічна підтримка - Activemedia LLC
© 2002-2010, ЦРБТ. Всi права застережено. Жодна частина матерiалiв не може бути вiдтворена чи використана iншим способом у будь-якiй формi без письмової згоди осiб, якi мають авторськi права. Погляди, викладенi у матерiалах авторiв, можуть не збiгатися з поглядами Центру розвитку бiзнес-технологiй.